Защита на личните данни  

Уважаеми клиенти,
 
На 25 май 2018г. влиза в сила Общ регламент за защита на личните данни.(GDPR).
 
Общият регламент за защита на личните данни е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС свързани със събирането и използването на лични данни.
Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас.
Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифицирано дадено физическо лице, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес за живеене, IP адрес и др.
 
Новият регламент идва с редица изисквания, които ТБ "Виктория" ЕАД прилага, с които може да се запознаете тук. Сред тях са:  
 
 •  Да ви информираме какви данни използваме.
 •  Да ви информираме защо ги използваме.
 •  Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхната база предоставяме различни видове услуги.
 •  Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели, за да имате повече свобода.
 •  Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да "бъдете забравени".
 •  Да посочваме всички трети лица/институции с които обменяме вашите данни.
В тази връзка ТБ"Виктория" ЕАД поема ангажименти за поверителност и защита на личните данни на всички свои клиенти:
 
 1. Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите лични данни;
 2. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности;
 3. Ние използваме данните, които сте ни поверили, само във Ваш интерес;
 4. Ние сме напълно прозрачни за Вас по отношение на използването на Вашите лични данни;
 5. Ние Ви даваме възможност за контрол над Вашите данни и тяхното използване;
 6. Ние винаги даваме приоритет на сигурността на личните данни, които ни поверявате.
С пълният текст на декларацията за поверителност можете да се запознаете тук.

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на
tbvictoria@tbvictoria.bg. ( Можете да се свържете и с нашето длъжностно лице по защита на данните на dpo@tbvictoria.bg)