Гарантиране на влоговете 

Уважаеми клиенти,

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) актуализира брошурата си „Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете”, в която са отразени новите моменти, произтичащи от Закона за гарантиране на влоговете в банките, който е в сила от 14.08.2015 г.

 

ФГВБ е създаден през януари 1999 г..  Негова цел е да осигурява защита на влоговете в банките и по този начин да поддържа доверието във финансовата система в страната.

Въпроси и отговори за гарантиране на влоговете