Последни новини
 • „Инвестбанк“ АД финализира сделката за ТБ „Виктория“ ЕАД
  16.07.2018
  „Инвестбанк“АД финализира сделката за ТБ „Виктория“ ЕАД

  „Инвестбанк“ АД успешно финализира сделката по придобиване на 100% от акциите от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД.

  Придобиването е факт след получаване на нужните одобрения от компетентните регулаторни органи. Продажбата на акциите е регистрирана в „Централен депозитар“ АД.

  Следващият етап от процеса, съгласно стратегията на „Инвестбанк“ АД, е преобразуване на „ТБ Виктория“ ЕАД чрез вливане в новия едноличен собственик. Това ще доведе до повишаване стойността на балансовите активи на „Инвестбанк“ АД. Банката ще продължи да предлага и разнообразява широката си гама от продукти за физически и юридически лица, в условията на пазарна гъвкавост и внимание към клиента.