Последни новини
  • „Българо-американска кредитна банка” АД, „Инвестбанк” АД и „Вабо Интернал” АД подадоха индикативни оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД
    05.09.2017

    „Българо-американска кредитна банка” АД, „Инвестбанк” АД и Вабо Интернал” АД подадоха в срок индикативни оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката. Предстои анализ и оценка на индикативните оферти, като на допуснатите в следващия етап на процедурата кандидати ще бъде предоставена възможност да извършат обстойно проучване (дю дилиджънс) на ТБ „Виктория” ЕАД и на база на него да представят своите обвързващи оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката.