Последни новини
  • Четиримата кандидати, подали писма за интерес, са поканени за участие в следващия етап на процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД
    23.08.2017

    След изтичане на срока за подаване на писма за интерес във връзка с Процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ„Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката, бе извършен анализ и оценка на постъпилите писма за интерес, на предоставената съпътстваща информация и на профилите на кандидатите –потенциални инвеститори. За следващия етап на процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД са поканени и четиримата кандидати, подали писма за интерес: „Българо-американска кредитна банка” АД, „Инвестбанк”АД, Вабо Интернал” АД и групата инвеститори, действащи съгласувано- Kerbler Holding GmbH, ImfarrBeteiligungs GmbH и GreenFinance GmbH.