Последни новини
 • Нова процедура по продажба на 100% от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към Банката
  29.06.2017

  С решение от 29.06.2017 г. Управителният съвет на ФГВБ на основание чл. 87, ал. 5, във връзка с ал. 8 и 9 от Закона за банковата несъстоятелност даде разрешение на синдика на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), да стартира процедура по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ „Виктория“ ЕАД.

   

  До 21 юли 2017 г. е срокът за подаване на писма за интерес към придобиването на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ „Виктория“ ЕАД.

  С оглед гарантиране на прозрачност на процедурата по продажбата на ТБ „Виктория“ ЕАД публикуваме маркетинговия документ за инвестиционна възможност, заедно с придружително писмо към него. Маркетинговият документ се представя единствено с цел да информира потенциалните купувачи за съществуващата инвестиционна възможност. Двата документа можете да намерите ТУК .