Последни новини
  • До 16 септември е срокът за подаване на писма за интерес към придобиване на ТБ „Виктория“
    24.08.2016

    До 16 септември 2016 г. е срокът за подаванена писма за интерес към придобиването на 100% от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ „Виктория“ ЕАД.

    С оглед гарантиране на прозрачност на процедурата по продажбата на ТБ „Виктория“ ЕАД и във връзка с анонсираното на 1 юни 2016 г.,  днес, 24 август 2016 г., публикуваме актуализиран маркетинговия документ за инвестиционна възможност, заедно с придружително писмо към него. Маркетинговият документ се представя единствено с цел да информира потенциалните купувачи за съществуващата инвестиционна възможност. Двата документа можете да намерите тук