Последни новини
  • Удължава се срокът за подаване на писма за интерес към придобиване на ТБ „Виктория“
    01.06.2016

    Синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност), след като се запознаха с препоръките на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ и на консултанта по продажбата на ТБ „Виктория” ЕАД  – АФА ООД, взеха решение срокът за подаване на писма за интерес във връзка с продажбата на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката да се удължи до 1 месец след оповестяването на резултатите от провеждащия се преглед на качеството на активите на банковия сектор.