Кариери


Кариера в Търговска банка "Виктория" ЕАД


Можете да кандидатствате за обявени свободни позиции, както и да изпратите автобиография за нашата база данни.

Заинтересованите и квалифицирани кандидати трябва да изпратят актуална автобиография и мотивационно писмо на английски език на вниманието на управление „Човешки ресурси”, ул. „Лайош Кошут” № 4, 1606 София; или на hr@tbvictoria.bg
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю при пълна конфиденциалност